เข้าสู่เว็บหน้าเว็บไซต์หลัก  ||   Enter Site    


กำหนดการสอบคัดเลือกและวิธีปฏิบัติของผู้สมัครสอบในวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการ 6 ตำแหน่งนิติกร 6 (แผนกบริหารสัญญาและจัดการทรัพย์สิน) ตำแหน่งนิติกร 6 (แผนกกฎหมาย) และตำแหน่งพนักงานการสินค้า 5